Arbol is een plaats aan de rand van het Aalmoezenijebos waar je tot jezelf kan komen. Waar je even de tijd kan nemen om op een verdiepende en/of speelse manier contact te maken met wat binnenin leeft en naar buiten wil. Ik neem jullie mee op weg met creatieve media zoals schilderen, tekenen, boetseren, dansen en verhalen. Via dit expressie - en vormgevingsproces vergroot je jouw (zelf)bewustzijn en (zelf)vertrouwen, wat jou dan weer helpt om krachtige keuzes te maken. Het brengt je dichter bij jezelf, wat resulteert in een zinvol, gezond en bezield leven.


Arbol focust op twee grote thema's: creativiteit en verbinding met jezelf. De workshops en trainingen zijn volgens deze thema's onderverdeeld: 'creëren' & 'verdiepen'.


Volgende workshops rond creativiteit


                                                          Volgende verdiepingsworkshops - en reeksen


Jouw enthousiasme en de authenticiteit waarmee je de workshops brengt zijn een echte meerwaarde. De thema's zijn dingen waar je ervaringsdeskundige in bent. Je stelt jezelf mee kwetsbaar op: niet 'boven' maar 'tussen'. Je bent vindingrijk, positief ingesteld en constructief.                                                                                     

— Eva Janssens