Een andere bijzonder verband met 'Arbol' is het geschilderde zelfportret van Frida Kahlo " Arbol de la esperanza" (of "Tree of Hope") uit 1946.

In dit schilderij draagt ze een boodschap van hoop uit en van moedig zijn. Morgen is er een nieuwe dag en een nieuwe mogelijkheid tot 'beterschap' en verandering. Dit is iets waar ik zelf heel sterk ben van doordrongen.

Arbol ontleent ook een deel van zijn betekenis aan zijn ligging: het atelier bevindt zich aan de rand van het Aalmoezenijebos. Het bos en zijn prachtige bomen hebben een belangrijke plaats in verschillende workshops. 

En om het geheel van betekenissen af te ronden: elke letter van het woord A R B O L staat voor een kernwoord van de inhoudelijke werking: 

                                 Aarden    Ritme  Bewustzijn  Ont-moeten & ont-wikkelen   Loslaten & verbinden

 

Creatieve begeleiding en coaching

Het doel van de coaching/begeleiding is een innerlijke verandering en ontwikkeling op gang brengen. Dit brengt ook  een verandering teweeg in het dagelijkse leven. Als coach/begeleider ga ik even mee met jou op weg: ik geef niet aan welke weg je precies moet gaan maar ik wijs je wel op mogelijkheden, richtingen en eventuele moeilijkheden op de weg.  Ik luister, bevraag, ondersteun en hou een spiegel voor zodat jij kan leren en zelf zien wat je nodig hebt om verder te ontwikkelen. Om veranderingsprocessen op gang te brengen worden creatieve werkvormen zoals schilderen, tekenen, boetseren, beweging en dans, muziek,... gebruikt. Creatieve werkvormen hebben de bijzondere eigenschap om onbewuste inhouden meer naar de oppervlakte te brengen. Ze dragen bij tot het zichtbaar maken van het "onzichtbare". Het is vaak net daar - in het minder zichtbare en onbewuste deel - dat er belangrijke informatie zit om tot verdere groei en verandering te komen. Daarnaast is het is een werkvorm die aanspreekt: het creatieve nodigt uit, het inspireert, het werkt zowel verhullend als onthullend,... 

 

Visie

"Een beetje is genoeg. Met een beetje kom je heel ver. Met een beetje kun je veel veranderen."

— C.P.Estes

Verandering en groei gaat niet over bergen verzetten: de kleinste zaadjes zijn in de mogelijkheid om te ontkiemen en zich vanonder de aarde naar de buitenwereld te bewegen om daar verder te groeien en bloeien. 

Het is hierboven al aangehaald, ik geloof sterk in groei van binnenuit: echte verandering vindt zijn oorsprong in onze innerlijke wereld. Ik geloof dat wanneer mensen hun inzicht en bewustzijn van hun binnenwereld vergroten, mensen steviger in de buitenwereld staan en van hieruit krachtige en meer bewuste keuzes kunnen maken. Krachtige keuzes maken resulteert in een intenser, diepgaander en gezonder leven.